Økonomi

Musikerhonorar 200.000 kr.
Producere inkl. moms 250.000 kr.
Hjemmeside 100.000 kr.
Webhotel og betalingsmodul 2 år 7.176 kr.
KODA 2 år 13.440 kr.
Revision 12.500 kr.
Transport 5.000 kr.
PR + porto

10.000 kr.

Samlet budget 598.116 kr.


 

Indsamlede midler
 
Geheimråd Brandts Legat 70.972 kr.
Jubilæumsfonden af 12/8 1973 50.000 kr.
Det Sønderjyske Salmelegat 10.000 kr.
Aalborg Stift 25.000 kr.
Viborg Stift 25.000 kr.
Københavns Stift 25.000 kr.
Menighedsplejen, Trinitatis Kirke, Kbh. 25.000 kr.
DOKS (Dansk organist og kantor samfund) 25.000 kr.
292 menighedsråd 340.144 kr.
Danske kirker i udlandet 2.000 kr.
Indsamlede midler ialt 598.116 kr. 

Facebook